Fanomezan-drà

Koa andeha « HIARA-HIENTANA HANASOA NY REHETRA fa IZAY MANOME RA DIA MANOME AINA » Nahatratra 37 no namaly antso tamin’ny alalan’ny hetsika fanomezan-drà izay nokarakarain’ireo Mpilatsaka an-tsitrapo na ireo … Read More

Fitsidihana tany Menabe

Fitsidihana tany amin’ny faritra Menabe : Feno ny fandaharam-potoan-dRamatoa Minisitry ny Indostria, ny Varotra sy Asa tanana sy ireo delegasiona niaraka taminy tany Morondava. Taorian’ny fitsidihana ireo tranoevan’ireo mpandray anjara … Read More