Fiofanana INCC.

Ny 06 Jolay lasa teo dia nisy fiofanana mikasika ny fenitra iraisam-pirenena mifehy ny tsena maneran-tany tetsy amin’ny INCC na ny Institut National du Commerce et de la Concurrence. Ity fiofanana ity moa dia navoakan’ny manam-pahaizana manokana avy amin’ny Fikambanan’ny Varotra maneran-tany na ny OMC ary natao indrindra mba hampatsiahy mandrakariva ny anjara asa sy ny andraikitry ny fikambanana, ny fitsipika nivoaka farany amin’izao fotoana izao ary ny toeran’ny Madagasikara amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Raha tsiahivina, ny INCC izay antokon-draharaha ambanin’ny fiahian’ny MICA, dia napetraka mba hanamafy ny mpandraharaha ara-ekonomika ho avy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Ireo fiofanana atolotry ny INCC moa dia marihana fa tsy natokana ho an’ny mpandraharaha irery ihany fa ho an’ireo mpiasa misehatra eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana ihany koa. Ireo fiofanana ireo dia azo raisina ho fanampim-pahalalana manomana ny olona maniry hiditra ao anatin’ny fandaharan’asa nasionaly FIHARIANA.
Ny MICA dia manohana tanteraka hatrany ny fandraisan-tanana toy itony fiofanana itony satria ny sehatra tsy miankina matanjaka irery ihany no afaka hiatrika ny fepetra apetraky ny tsena ivelany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *