NCBA CLUSA sy ny MICA

Fanaovan-tsonia fifanarahana fiaraha-miasa eo amin’ny NCBA CLUSA sy ny MICA
Ny kaoperativa dia mitana anjara toerana lehibe amin’ny fisandratan’i Madagasikara. Ho fitohizan’ireo asa eo amin’ny samy kaoperativa voasoratra anarana eto Madagasikara dia nisy ny sonia fifanarahana iarahan’ny MICA sy ny NCBA CLUSA ny 30 jolay 2019 teto Anosy. Ity sonia ity dia manamarika ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta ho fanatanterahana ny tetikasa Fananganana Tontolo iainana Mifanaraka amin’ny Fanitarana ny Kaoperativa izay maharitra 60 volana. Hampiasana fomba mifanaraka amin’ny tsirairay sy ny toe-draharaha ary hanamafisana ny fahefa-manao ny rafitry ny kaoperativa sy ny governemanta izany. Ny tetikasa dia manana tanjona telo lehibe mikasika ny olan’ny fampandrosoana ny kaoperativa eto Madagasikara ary manohana mivantana ny vina sy ny andraikitra sahanin’ny MICA toy ny: fanatsarana ny tontolo iainana mety amin’ny kaoperativa; fanamafisana ny tamba-jotran-draharaha eto an-toerana hanohanana ny kaoperativa ary ny fanatsarana ny fampivoarana ara-toe-karen’ny kaoperativa.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *