FIER-Mada

Tonga nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny andiany faha 21 tamin’ny tsenabe iraisam-pirenena ho an’ny toe-karena eny amin’ny tontolo ambanivohitra na ny FIER-Mada Andriamatoa Filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA, izay tanterahina ny 7 ka hatramin’ny 11 aogositra 2019 eny amin’ny kianja Maki Andohatapenaka. Nambarany nandritra io fotoana io fa laharaham-pahamehana ho an’ny fitondram-panjakana ny fampivoarana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara izay andry iray iankinan’ny fampandrosoana ny toe-karem-pirenena. Ny « Fandrosoana maharitra: Tetikasam-panjakana vatsiana vola amin’ny harena voajanahary sy ifampierana eny amin’ny tantsaha eny ifotony » moa no lohahevitra havoitra amin’ity andiany ity.
Ny fitondram-panjakana dia vonona hatrany hanampy ireo mpamokatra amin’ny fitadiavana lalam-barotra eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, izay anisan’ny antony iray nametrahana ny programa « Fihariana ». Ity fitadiavana lalam-barotra ity dia mifanaraka amin’ny andraikitra sahanin’ny Minisitera. Ahitana ireo solotenan’ny faritra 23 ity tsenabe ity ary ahitana ireo vokatra isan-karazany misy manerana Nosy.

One thought on “FIER-Mada

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *