FITSIDIHANA ECLOSIA GROUP

Mitohy hatrany ny fitsidihana ireo indostria izay ataon-dRramatoa Minisitry ny MICA niaraka tamin’ireo delegasionany. Ka ny 08 Aogositra dia tao amin’ny orinasa roa anatin’ny Eclosia Group izy ireo. Eclosia dia vondrona izay efa 20 taona teto Madagasikara, mpiasa mivantana 610 no mampandeha ireo orinasa ao aminy ary miara-miasa amin’ny tantsaha sy mpiompy avy amin’ny tanàna 7 lehibe sy faritra 16 eto Madagasikara. Ity fitsidihana ity dia nahafahan’ny vondrona namelabelatra ny momba azy sy ny vokatra avy ao aminy misy ary ny sehatra iandraiketany, indrindra nahafahany nizara ny fanambiny ho avy. Ho an’ny MICA dia fotoana nandraisana ireo hevitra maharitra ahafahana manohana ireo vondron’indostria hoentina mampivelatra ireo asan’izy ireo ao anatin’ny rafitra tandrify azy ity fihaonana ity, ho tombontsoan’ny sehatra ara-toe-karena sy ara-tsosialy.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *