Fihaonana tamin’ireo iraka tany Kenya

Iraka tany Kenya, tatitra Ny 09 aogositra 2019 lasa teo dia nihaona tamin’ny delegasiona izay nanatontosa iraka tany Kenya ny Minisitry ny MICA Rtoa Lantosoa RAKOTOMALALA, niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy. Ny 17 sy 18 Jolay dia nanatrika hetsika maromaro ny delegasiona, isan’izany ny valan-dresaka momba ny tsena ivelany, ny tsenabe ary ny fifanakalozana B2B eo amin’ireo mpandraharaha samihafa izay tonga teny an-toerana, ary ny fitsidihana ireo toeram-pivarotana lehibe izay ahitana karazam- bokatra maro samihafa amin’ny tsena. Ny fijerena ireo sakana isan-karazany mety ho hita eny amin’ny tsena ivelany izay manakana an’i Madagasikara amin’ny tanjony dia noresahan’ny delegasiona. Taorian’ny tatitra momba ny iraka dia nisy ny fifanakalozan-kevitra niarahana tamin-dRtoa Minisitra, mifanaraka amin’ny politikam-panjakana ankapobeny, nandrosoany torolàlana momba ny ezaka hanatsarana amin’ny fifanakalozana ara-barotra amin’ny firenen-kafa. Ny sehatra tsy miankina dia namerina naneho ny fahavononany hiara-hiasa miaraka amin’ny Ministera hitady vahaolana sy fepetra hahatratrarana ireo tanjona napetraka ireo

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *