Iraka tany Kenya, tatitra Ny 09 aogositra 2019 lasa teo dia nihaona tamin’ny delegasiona izay nanatontosa iraka tany Kenya ny Minisitry ny MICA Rtoa Lantosoa RAKOTOMALALA, niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy. Ny 17 sy 18 Jolay dia nanatrika hetsika maromaro ny delegasiona, isan’izany ny valan-dresaka momba ny tsena ivelany, ny tsenabe ary ny fifanakalozana B2B eo amin’ireo mpandraharaha samihafa izay tonga teny an-toerana, ary ny fitsidihana ireo toeram-pivarotana lehibe izay ahitana karazam- bokatra maro samihafa amin’ny tsena. Ny fijerena ireo sakana isan-karazany mety ho hita eny amin’ny tsena ivelany izay manakana an’i Madagasikara amin’ny tanjony dia noresahan’ny delegasiona. Taorian’ny tatitra momba ny iraka dia nisy ny fifanakalozan-kevitra niarahana tamin-dRtoa Minisitra, mifanaraka amin’ny politikam-panjakana ankapobeny, nandrosoany torolàlana momba ny ezaka hanatsarana amin’ny fifanakalozana ara-barotra amin’ny firenen-kafa. Ny sehatra tsy miankina dia namerina naneho ny fahavononany hiara-hiasa miaraka amin’ny Ministera hitady vahaolana sy fepetra hahatratrarana ireo tanjona napetraka ireo

Leave a Comment