fanaraha maso ara toe-karena

Nandray andraikitra ny foibem-pitondranan’ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa tanana (DRICA) Alaotra Mangoro ho fiarovana ny mpanjifa
Nanantanteraka fidinana fanaraha-maso sy fanamarinana ifotony teny anivon’ny tsena ny DRICA Alaotra Mangoro nanomboka ny 15 Jolay hatramin’ny 09 Aogositra lasa teo. Izany no natao mba hametrahana fifaninanana madio sy marina any an-toerana. Nisy noho izany ny fanentanana manokana ho an’ireo mpisehatra ara-toe-karena mikasika : ny fananana antontan-taratasy mazava tsara ; ny fametrahana ny afisy sy ny fanajana ny vidin’entana amin’ireny afisy ireny ; ny fijerena ny datin’ireo entana amidy sy entana tahiry ; ny fitahirizana ny taratasy rehetra nanaovana raharaham-barotra samihafa ary farany ny fanajana tanteraka ny fizotry ny fizarana ny entana amidy. Miisa 69 ireo tsena fivarotana (mpivarotra mandinika sy mpivarotra ambongadiny) nanaovana ny fanaraha-maso ka 16 tao Moramanga, 25 tao Ambatondrazaka, 24 tao Amparafaravola ary 04 tao Andilamena. Nisy ny fampitandremana mikasika ny tsy fananana antontan-taratasy mazava tsara sy ny tsy fanajana tanteraka ny fizotry ny fizarana ny entana amidy ho an’ireo izay tsy nanaraka ny fepetra tokony arahina nandritra ny fidinana nataon’ireo mpisolo tenan’ny MICA. Hisy noho izany ny fanaraha-maso matetika ny entana miparitaka eny an-tsena any amin’ny faritra ho fiarovana hatrany ireo mpanjifa.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *