Notanterahina ny 29 Aogositra tetsy amin’ny CCI Antaninarenina ny famoahana tamin’ny fomba ofisialy ireo andiany roa avy ao amin’ny Institut National du Commerce et de la Concurrence (INCC) nampitondraina ny anarana hoe : « Voatefy » sy « Mpandresy » . Izao lanonana izao dia teo ambanin’ny fiahian-dRamatoa Lantosoa RAKOTOMALALA, Minisitry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa tanana. Nandritra izany dia nisy ny fifandimbiasam-pitenenana nataon’ireo manam-boninahitra ka tamin’izany no nahafahana nampita ny hafatra sy tso-drano avy amin-dRamatoa Minisitra izay nosolon’ny Tale misahana ny maha olona tena ary taorian’izany dia nisy ny fanolorana mari-pankasitrahana ho an’ireo 38 izay nahavita ny fiofanana sy mari-pahatsiarovana ho an’ireo nasaina voakasika izany. Niafara tamin’ny fandidiana mofo mamy ny lanonana.

Leave a Comment