Fihaonana tamin’ny CAA

Fihaonana niarahana tamin’ny mpikambana ao anatin’ny Antenimieran’ny mpanao Asa tanana faritra Analamanga (CAA : Chambre de l’Artisanat Analamanga) izay notarihan’ny Tale Jeneralin’ ny Asa tanana, KAJALY Audace sy ny Filohan’ny CAA, Andriamatoa RALISON, niaraka tamin-dRamatoa Minisitry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa tanana, Lantosoa RAKOTOMALALA, ny 26 Aogositra lasa teo, tetsy amin’ny MICA Ambohidahy. Ho fanatsarana ny kalitaon’ny asa tanana sy ny mahamatianina ireo mpiangaly asa tanana na ny entana vokarina ary koa ho famerenana indray ny « chambre de métier » izay anisan’ny tanjon’ny MICA dia nifanakalo hevitra ny roa tonta mba hijerena akaiky ny mety ho fanampiana ity sehatra ity. Ny tanjon’izao fihaonana izao dia ny hampiroboroboana ny tontolon’ny asa tanana mba tsy ho mena-mitaha amin’ny hafa. Ny minisitera dia tsy mitsahatra mikaroka izay hanatsarana ny vokatra sy fitsinjovana ny tombotsoan’ireo mpisehatra amin’izany toy ny fanavaozana ny Karatra manamarina ny mahamatianina ireo mpanao asa tanana (carte numérique), ny fanatsarana ny « label » vita gasy, ny fanohanana ireo tantsaha mpiangaly asa tanana amin’ny alalan’ny tetikasa ary indrindra ny fisitrahana fiahiana ara-tsosialy, ny famantsiam-bola (programa Fihariana), sns. Isan’ny voaresaka nandritra izao fihaonana izao koa ny fanomanana ny tsenabe rejionaly andiany fahatelo izay ho karakarain’izy ireo ny volana Desambra ho avy izao. Nanamafy Ramatoa Minisitra ny fahavononan’ny minisitera hifanampy sy hifanohana amin’izy ireo, ary mirary koa ny hivelaran’izao manerana ny faritra eto Madagasikara.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *