Nanaraka fiofanana teny amin’ny EKAR St Joseph de Clunny Androhibe ireo mpivarotra sakafo ho eny Soamandrakizay amin’ny andro andalovan’i Papa Ray Masina eny an-toerana ny 6 sy 7 aogositra ho avy izao. Niarahana tamin’ny ACSQDA sampan-draharaha iray ao amin’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ny foiben-draharaha misahana ny Fiarovana ny Mpanjifa eto amin’ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa tanana ity fiofanana ity, izay mahakasika ny fahasalamana (fahadiovana ara-tsakafo) sy ny fanamafisana ny fiarovana ny zon’ny mpanjifa mba hisorohana ny mety hisian’ny fahapoizinana ara-tsakafo sy eo amin’ny lafiny mety hiakaran’ny vidin’entana. Marihana fa mpino mahery ny 800 000 no ho avy eny an-toerana amin’io fotoana io. Nanamafy i Rtoa Talen’ny Foiben-draharaha misahana ny Fiarovana ny Mpanjifa eto amin’ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana ny tsy maintsy fametrahana ny vidin’entana mba ialana ny mety fanararoatana ny fahefan’ny mpividy.

Leave a Comment