Fitsidihana tany Menabe

Fitsidihana tany amin’ny faritra Menabe : Feno ny fandaharam-potoan-dRamatoa Minisitry ny Indostria, ny Varotra sy Asa tanana sy ireo delegasiona niaraka taminy tany Morondava. Taorian’ny fitsidihana ireo tranoevan’ireo mpandray anjara tamin’ny tsenabe Meva, nihaonana tamin’ireo mpamokatra sy ireo mpanao asa tanana maro avy ao amin’ny distrika- Manja, Belo/Tsiribihina, sns, dia nitsidika ny toerana misy ny orinasa SUCOMA ny delegasiona, nijery ny trano sy ny fitaovana simba tao an-toerana. Ao anatin’ny rafitra famerenana ny fampiroboroboana ny indostria eny anivon’ny faritra, Ramatoa Minisitra dia nanambara fa zava-dehibe ny fanafainganana ireo teknisianina mba hijery ifotony hanao ny fanamarinana ny momba ireo milina any an-toerana satria ny rafitra misy ao no ahafahana manetsika ny fanamboarana.