Jeudi de l’entrepreneuriat

Les jeudis de l’entrepreneuriat| Tetikasa 2 taona atolotry ny masoivoho frantsay ity fotoana ity, izay mikendry ireo tanora maniry ny hanorina ny orinasany na ireo tanora nisedra olana tamin’ny fampiasam-bola tamin’ny orinasany noho ny antony samy hafa. Ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa tanana dia mifanaraka amin’ny masoivoho Frantsay sy ny Programam-panjakana « Fihariana » eo amin’ny fikarakarana ny « Jeudis de l’entrepreneuriat » izay iaraha-miasa amin’ny CEERE sy ny IFM. Ny fihaonana iarahana amin’ireo tanora dia atao isaky ny alakamisy fahatelon’ny volana. Ny tanjona dia ny hamoronana sehatr’asa misokatra bebe kokoa amin’ny fandraharahana. Ny valandresaka, fifanakalozana traikefa iarahana amin’ireo matihanina amin’ity sehatra maha-mpandraharaha ity dia hatao mba hampivoarana ny tontolon’ny fandraharahana eto Madagasikara. 10 isan-taona ireo startups ampiana amin’ity fandaharana ity, izay tarihin’ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena. Ny MICA dia manatevin-daharana hatrany ny politika napetraky ny Governemanta izay mifantoka amin’ny fampiroboroboana ireo tanora sy ny fandraharahana eto Madagasikara. Efa misy ireo rafitra napetraky ny MICA hanamorana ny fidirana amin’ny fampahalalana amin’ny alàlan’ny CATI sy ny SNDE. Ny sekretera jeneralin’ny MICA moa dia mandrisika hatrany ireo tanora ho sahy ary handray andraikitra amin’ny fanatanterahana ny tetik’asany.