Fanomezan-drà

Koa andeha « HIARA-HIENTANA HANASOA NY REHETRA fa IZAY MANOME RA DIA MANOME AINA » Nahatratra 37 no namaly antso tamin’ny alalan’ny hetsika fanomezan-drà izay nokarakarain’ireo Mpilatsaka an-tsitrapo na ireo « Volontaires du MICA » izay niaraka tamin’ireo mpitsambo sy ireo tompon’ andraikitra avy ao amin’ny sampan-draharaha misahana ny fitehirizan-drà, Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) Anosy ny Zoma 27 septambra lasa teo, tetsy amin’ny tokontanin’ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa tanana Ambohidahy, ny maraina tamin’ny 09 ora ka hatramin’ny 01 ora tolakandro. Izao hetsika izao dia teo ambany fitarihan’ Andriamatoa Sekretera Jeneralin’ny MICA, RAHARIJAONA Fabrice sy ireo mpiara-miasa aminy. Marihina moa fa efa fanaon’ny mpilatsaka an-tsitrapo eto anivon’ny Minisitera izao hetsika izao. Mbola hitohy hatrany moa ity hetsika ataon’ireo mpilatsaka an-tsitrapo ity amin’ny alalan’ny fizarana ho an’ireo zaza kamboty izay hotontonsaina ny volana okotobra ho avy izao.