Fampitam-baovao avy amin’ny Fivondronan’ny mpanondrana lavanila avy any Antalaha na ny Groupement des Exportateurs de Vanille d’Antalaha (GEVA)