Fankalazana ny fibres 100% voajanahary.

« Fankalazana ny fibres 100% voajanahary: Sobika amin’ny endriny maro sy ny hatsarany  »
Ny fankalazana ny fetiben’ny fibres 100% voajanahary atolotry ny fikambanana EFOI (Entreprendre au Féminin Océan Indien – Madagascar) dia natao ny 10 ka hatramin’ny 13 oktobra teo, tetsy amin’ny tokontanin’ ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny Anosy. Ny Tale Jeneralin’ny Asa tanana izay nisolo tena ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa tanana, dia nanamafy nandritra ny fotom-panokafana ny lanonana fa ny sehatry ny asa tanana dia efa an-dalam-panavaozina sy fanarenana ny sehatra maha matihanina amin’izao mba ho tonga fototra hiorenan’ny fampandrosoana ara-toekaren’ny firenena. Ny asa tanana rahateo dia mandray anjara amin’ny famoronana asa mihoatra ny 2 tapitrisa eto Madagasikara indrindra ho tombotsoan’ireo vehivavy noho ny hery ara-toekarena amin’ny alàlan’ny fandraharahana.