SIRAMAMY Malagasy (SIRAMA)

Ny orinasa SIRAMAMY Malagasy (SIRAMA) dia miantso ireo rehetra nanao fifampiraharahana tamin’ny orinasa (fanofana tany, fampivarotana, fampanofana maharitra) mba hitondra ireo taratasy eo am-pelatanany toy ny fifanarahana, sary tany nosoniavin’ny roa tonta, rosia nandoavana vola, laharana kaonty nandrotsahana vola, tetiandro fandoavana vola, mba hitondra sy hampiseho izany eo anivon’ny biraon’ny orinasa (Antananarivo na Nosy-Be)