Famerenana ny Orinasa SUCOMA tao Morondava

Tonga nijery ny orinasa Sucoma teto Morondava, izay nikatona tamin’ny taona 2014 noho ny olana ara-pitantanana ny Filoham-pirenena. Tanjona efa napetraky ny fitondram-panjakana ny fampiroboroboana ny sehatry ny indostria eto Madagasikara. Ny fanamby dia ny hamokarana eto an-toerana ihany ireo zavatra rehetra ilain’ny mponina araka ny veliranon’ny filoha Andry Rajoelina. Noho izany averina hosokafana tsy ho ela ity orinasa ity mba hanomezana asa mahavelona ny mponina sy hampiroboroboana ny toekarena eto amin’ny faritra Menabe. Nambaran’ny Filoham-pirenena teto ihany koa fa ho amboarina tsy ho ela ny tohodranon’i Dabaraha. Fotodrafitrasa iankianan’ny fambolena saingy tsy nisy fanamboarana efa an-taonany maro.