Nandrombaka ny medaly volafotsy tamin’ny fifaninanana tantely

Nandrombaka ny medaly volafotsy tamin’ny fifaninana tantely Beeattitude izay notontosaina tany Belzika ny tantelin-kininin’i Madagasikara.
Izany dia vokatry ny asa roa taona nataon’ny ekipan’i IlangaNature izay tarihan’ny Filoha Tale Jeneraly Atoa Olivier Laurent sy ny Tale Jeneraly Rtoa Laura Razanajatovo. Ny MICA dia miarahaba azy ireo noho izany fahombiazana izany, rehefa avy nanatontosa fitsidihana teny amin’ny toeram-pamokarana volana vitsy lasa izay ho fanohanana azy ireo.
Ny fampahafantarana ny seha-pihariana tantely Malagasy dia efa voasoritra tsara amin’izao mba hamerenana indray ny lazany fahizay ka hitovy lanja amin’ny sokolà sy ny caviar avy eto Madagasikara.
(Sary nomena)