Fiofanana momba ny  fampiarana  sy ny  fampiasana  ny fitaovana  CATI

Ny 19 sy 20 novambra 2019 dia misy fiofanana momba ny  fampiarana sy ny fampiasana ny fitaovana CATI na Ivontoerana ho an’ny Teknolojia sy ny Fanavaozana natokana ho an’ny Foibem-pitondranan’ny Indostria, ny Varotra ary Asa-tanana eny anivon’ny faritra (DRICA) ary ho an’ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria (CCI) ho fanapariahana ny fananana indostrialy ary ho fanamorana ny fahazoana vaovao mikasika izany, eto Anosy. Ity fanamafisana fahaiza-manao ity dia tafiditra ao amin’ny fifanarahana programa nomen’ny MICA izay iarahany miasa akaiky amin’ny « Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI). Ao aorian’ny fiofanana dia hanofana indray ireo mpisehatra voakasika eny anivon’ny faritra rehetra ireo mpandray anjara ireo.