FIMPI (MICA)

Notanterahina ny Zoma 29 Novambra lasa teo teny amin’ny toerana fialana voly « Frères Capucins » Ambohimalaza ny fiarahan’ny Fikambanan’ny Mpiasan’ ny Indostria na ny FIMPI. Izany no natao mba hamaranana am-pifaliana ny faha 5 taona nisian’ny FIMPI ary hivadihan’izany ho Fikambanan’ny Mpiasan’ ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa tanana,tamin’io fotoana io ihany koa no niarahabana ireo mpikambana nahazo fahasoavana (tera-bao) sy ireo mpikambana nisotro ronono tamin’ity taona 2019 ity.