Fametrahana ny DRICA tany amin’ny faritr’i Bongolava

Ny fametrahana ny talem-paritry ny indostria, ny varotra ary ny asa tanana tao amin’ny faritr’i Bongolava dia natao ny 24 desambra teo. Natrehan’ny tompon’andraikitra teto amin’ny MICA sy ny manam-pahefana tao an-toerana izany.

Nandritry ny lahateny nataony, ny Sekretera Jeneralin’ny MICA dia nampatsiahy ny maha-zava-dehibe ny faritra Bongolava ary ny Talem-paritra isam-paritany dia hanamafy hatrany ny fanohanan’ny MICA ho an’ny koperativa momba ny fambolena sy ny asa tanana.
Mitana andraikitra lehibe ny DRICA Bongolova eo amin’ny fanatanterahana ny asany, dia ny fananamafisana ny hetsika maro izay ho tanterahina any amin’ireo distrika roa ao amin’ny faritra eo amin’ny lafin’ny fampiroboroboana ny indostria, ny asa tanana, ny fiarovana ny mpanjifa sy fanatsarana ny vokatra haondrana.