SQC (Ny Sampan-draharaha misahana ny Kalitao sy fikirakirana ny vokatra)

Ny iraky ny SQC dia ny :

 mandrafitra na manavao sy mampiely ny fenitra ara-teknika tsy maintsy arahina ;

mandray anjara amin’ny fampandrosoana ny sampam-pamokarana;

 miantoka ny fifandraisana amin’ireo fikambanana nasionaly sy iraisam-pirenena mikasika ny fenitra sy ny fitsipika ara-teknika toy ny fitantanana ny marim-baovao mahakasika ny Fifanarahana momba ny sakana ara-teknika amin’ny varotra (OTC) / Fikambanana Maneran-tany momba ny Varotra (OMC), ny rohi-pifandraisana nasionaly amin’ny Codex sy ny sekretarian’ny komity nasionalin’ny ny Codex Alimentarius;

 miandraikitra ny fandrindrana sy ny fanohanana ara-teknika an’ireo toerana fanaraha-maso ny fikirakirana ny vokatra

 Amin’izao fotoana izao dia miisa 06 ireo toerana fanaraha-maso azo ampiasaina : Antananarivo, Mahajanga, Fénérive Est, Toamasina, Sambava et Antalaha.

Ny fanaraha-mason’ireo vokatra fambolena dia tanterahina eny anivon’ireo toerana ireo. Toy izay ihany ny fankatoavana ireo singa fitrandrahana, fikirakirana ny vokatra sy/na toerana fitehirizam-bokatra.

Vokatr’ireo fanaraha-maso ireo dia mivoaka ny « « certificat de contrôle du conditionnement et d’origine » na CCCO ho an’ireo vokatra manaraka tsara ny fitsipika ara-teknika.

Fanazavana fanampiny : Varavarana 202, Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa tanana, 6 Làlana RAVELOMORIA Ambohidahy Antananarivo