Vaovaon’ny faritra : Boeny

Mitohy tsy miato ny hetsika fanaraha-maso ny vidin’entana fampiasa andavanandro ao amin’ny faritra Boeny.

 Ao amin’ny Distrika Mahajanga 2 dia 450 Ar ka hatramin’ny 600 Ar ny kaoakam-bary any amin’ny kaominina 9 ary 700 Ar ao Mahajamba. Ny menaka dia 5000 Ar hatramin’ny 5400 Ar, ary ny siramamy dia 1000 Ar ny kapoaka.

 550 – 600 Ar ny vary ao amin’ny Distrikan’i Mitsinjo sy Soalala, Distrikan’i Marovoay ary 500 Ar sy 600 Ar ao Ambatoboeny.

 Mahajanga 1 : manodidina ny 500 Ar hatramin’ny 700 Ar ny vary arakaraky ny tsena. 2300 hatramin’ny 2500 Ar ny kilaon’ny siramamy.

Tsara marihina fa tsy misy atahorana ny famatsiana eny amin’ny faritra amin’izao fotoana izao araky ny fijery ny tahiry miainga hamatsy avy ao Mahajanga.