Atrik’asa fampiofanana momba ny kaoperativa ho an’ireo Mpanentana amin’ny fampandrosoana / Tetikasa Vahatra Alakamisy 06 Febroary 2020 tao Tsiroanomandidy

Nanatanteraka Atrikasa fampiofanana ho an’ireo mpanentana amin’ny fampandrosoana ny eny embanivohitra ao amin’ny Tetikasa Vahatra, momba ny tombontsoa azo avy amin’ny fananganana kaoperativa ny Foibem-paritry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa tanana eto Bongolava (Direction Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat – Bongolava) ny alakamisy 6 febroary 2020 teo, tao amin’ny Lapan’ny Diosezy Tsiroanomandidy.

Marihina moa fa ny « Projet VAHATRA » dia tetikasa, miara-miombona antoka amin’ny firenena alemana, eto amin’ny Faritra Bongolava sy Melaky, izay miompana amin’ny fiahiana ara-tsakafo (sécurisation alimentaire) sy ny fananan-tany (sécurisation foncière) ary indrindra ny fanampiana ireo tanora sy tantsaha eo amin’ny sehatry ny fihariana (taozavatra, fanodinana vokatra, fambolena, fiompiana, sns…).

Izany no natao dia ho entina hampiroboroboana ny famoronan’asa miainga amin’ny zava-misy iainan’ny mponina amin’ny alalan’ny fananganana kaoperativa, izay tena mitondra anjara biriky tokoa amin’ny fampandrosoana  ny faritra.