Toro-lalana ny Koperativa

Manana fanontaniana momba ny koperativa ve ianao? Ireto hitanao manaraka ireto ary ny toro-lalana momba izany.