CATI : Centre d’Appui à la Technologie et à l’ Innovation

Ny CATI dia manatanteraka ny drafitr’asa napetraky ny Fikambanana Maneran-tany momban’ny fananana ara-tsaina na ny OMPI ho amin’ny fampivoarana ny firenena an-dalam-pandrosoana (PMA sy PVD).
Ny CATI dia: Manampy ny « PMA » sy ny « PVD » amin’ny fanasokajiana ny famoronana sy ny haitao vaovao ary koa amin’ny fanasokajiana ny fampahafantarana siantifika amin’ireo sehatra manaraka ny teknolojia rehetra (fampahalalana teknika)
 Mampiasa ireo fampahalalana teknika ireo hampiroboroboana ny haitao vaovao hita ao an-toerana sy ny fikarohana siantifika
 Mampirisika ny fampandrosoana ny lahasa miankina sy ny lahasa tsy miankina izay singa amin’ny famoronana asa

Mialohan’ny fampahafantarana ny tetikasa, ny CATI dia mitaky dingana roa lehibe :
 Dingana fanomanana izay ahitana fanentanana ny olona hampiasa azy (mpianatra, injeniera, mpikaroka, koperativa, indostria, orinasa madinika sy salantsalany…) sy famantarana ny toerana hametrahana azy ary ny fanofanana ireo tompon’andraikitra amin’ny fikirakirana ny CATI izay tontosain’ny OMAPI sy ny DII (MICA)
 Dingana fametrahana ho azo tanterahana izay hametrahana ireo fampitaovana sy ny fametrahana CATI amin’ny alalan’ny fandraketana ao anatin’ny tranokala research4life