Dingana arahina amin’ny fametrahana  indostria

Indro omena anao ireo dingana arahina amin’ny fametrahana  indostria .