Fiaraha-miasa fanjakana sy tsy miankina : fiaraha-miasa eo amin’ny DRICA Bongolava – Tsididy radio – Fafi radio ary ny fandaharan’asa ivo fanoitra

Ho fanatsarana ny lafiny serasera mahakasika ny fampivoarana ny fandrarahana ara-indostrialy, ara-barotra sy asa tanana eo anivon’ny Faritra Bongolava, dia nifanaraka ny Direction Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat Bongolava sy ny PROSPERER fa hanao fandaharana mandavan-taona ao amin’ny FAFI RADIO – RADIO BONGOLAVA ary TSIDIDY RADIO ny Foibem-Paritry ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa tanana eto an-toerana, mba ahafahana mampahafantatra amin’ny vahoakan’ny faritra ny tokony hatao mahakasika ny fandrarahana ankapobeny.

Amin’io fandaharana amin’ny onjam-peo io ihany koa no mba hitaterana amin’ny mpihaino ny zava-bita sy ny vinan’ny Ministeran’ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa tanana, indrindra ny drafitrasa mandritr’ity taona 2020 ity sy hanaovana ireo fanentanana samihafa mahakasika izany.

Marihina manokana moa fa natao izao ezaka izao  ho santatry ny Fiaraha-miasa eo amin’ny Fanjakana sy ny Tsy miankina. Koa natomboka izany tamin’ny fanentanana mivantana ny mpandraharaha eto an-toerana ho tonga namonjy ny Fivoriana fampahafantarana ny lalàna mifehy ny varotra anatiny ny Alakamisy 27 febroary 2020, izay notronin’ny Talen’ny Varotra Anatiny avy tamin’ny Ministera mpiahy foibe sy ireo Tompon’andraikitra ara-panjakana sivily sy miaramila eto an-toerana.