đź“Ł Vaovaon’ny faritra : Alaotra Mangoro

Nanatanteraka fanentanana mahakasika ny fandaharan’asa FIHARIANA tao amin’ny efitrano lehiben’ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria ny DRICA Alaotra Mangoro, izay niarahany tamin’ireo mpiandraikitra eo anivon’ny Fihariana any amin’ny faritra sy ny Foibem-paritry ny Asa tanana Malagasy (CERAM) ary ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria Alaotra Mangoro ny 02 Martsa lasa teo.
Ity fanentanana ity dia natolotra manokana ho an’ireo mpanao asa tanana sy ireo mpanao fanodinam-bokatra tany an-toerana.
Ny tanjona dia ny hanampiana ireo mpandraharaha tonga namaly ny antso amin’ny fitadiavan’izy ireo famatsiam-bola mba hahafahany mampiroborobo ny asa sahaniny.
Nandritra ny telo nanatanterahana ny hetsika fanentanana ka hita tamin’izany ny fanazavana ny fandaharan’asa Fihariana, fampianarana ny famenoana ny antota-taratasy fangatahana famatsiam-bola sy fanitsiana izany antota-taratasy ary farany ny fanangonana ireo antota-taratasy voahitsy ireo.

Sary nomena