đź“Ł Vaovaon’ny faritra : Bongolava

Ho fanohanana ny fanamorana ny fanondranana ny dipoavatra mena, ny fandaharan’asa #Prosperer sy ny #DRICA Bongolava dia nanatanteraka fihaonana tamin’ireo mpamboly sy mpikambana ao amin’ny #Koperativa Tsabrose tany Ankadinondry Sakay ny 18 Febroary lasa teo. Ny votoatin-dresaka nandritra izany fihaonana izany dia nifantoka tamin’ny fanomanana ny fotoam-piotazana amin’ity taona 2020 ity. Tontosa nandritra io fotoana io ihany koa ny fihaonam-ben’ny koperativa Tsabrose ka nahafahany nanavao indray ny birao izay hitantana izany koperativa izany mandritra ny 3 taona manaraka. Marihina fa ny koperativa Tsabrose dia ahitana mpamokatra miisa 334 izay mikambana ao anatina vondrona miisa 34 ka mamokatra dipoavatra mena hatramin’ny 30 taonina.

Sary nomena