Karatra maha matihanina ny mpanao Asa Tanana

Ireto avy ny tombon-tsoa azo amin’ny fananana ny karatra maha matihanina ny mpanao asa tanana :

âś” Voamarina ho isan’ny mpanao asa tanana ary voarakitra ao anaty rejisitry ny asa
âś” Manamarina ny maha matihanina eo anivon’ny seha-pihariana asa tanana
âś” Afaka misitraka maimaim-poana ireo fiofanana atolotry ny MICA
âś” Manamora ny fandraisana anjara amin’ny tsena ben’ny asa tanana na eto an-toerana na any ivelany
âś” Mahazo tombony ireo manana karatra eo amin’ny hetsika karakarain’ny MICA toy ny tsena be, varotra fampirantiana sy ny hetsika maro hafa koa
âś” Afaka misitraka ireo paikady sy politika entina hampandrosoana sy hampiroboroboana ny asa tanana

âš  Marihina fa tsy misy resaka hetra ny fananana sy fahazoana ity karatra ity maha matihanina ny mpanao asa tanana ity.