Atrikasa momba ny fivoizana ny vokatra ara-tsakafo fanodina

Notontosaina ny 05 Martsa lasa teo tetsy amin’ny HĂ´tel Colbert ny atrikasa momba ny fivoizana ny vokatra ara-tsakafo fanodina isam-paritra izay nokarakarain’ny Foibem-pitondrana Ankapobeny misahana ny Indostria niaraka tamin’ny ONUDI, sy ireo mpiara-miombon’antoka ara-bola, raha tsy hiteny afa tsy ny tetikasa PIC.

Nandritra ny lahateny izay nataon-dRtoa Minisitry ny MICA, Lantosoa RAKOTOMALALA dia nampahafantarany ny momba ireo teboka telo izay laharam-pahamehan’ny Minisitera izay mifanaraka amin’ny Velirano faha 7 « fampiroboroboana ny Indostria eto Madagasikara »: teboka voalohany famantarana zotram-pihariana stratejika indostrialy izay marihana fa efa nisy ny fikarohana izay niarahana tamin’ny tetikasa PIC efa aman-taona raha tsy hiteny fotsiny afa tsy ny zotram-pihariana kakao, ny lavanila, ny « huile essentielle, ny voankazo sy ny voakanzo maina …, teboka faharoa ny fametrahana ny rafitra maro samihafa fanohanana ara-teknika sy ara-bola, ny teboka faha telo farany mamaritra tetikasa na seha-pihariana. Nandritra ny atrikasa koa no namelabelarana fohy ny ZEI (Zone Emergence Industrielle) indrindra fa ny fampiroboroboana ny indostria isam-paritra sy isan’ny distrika.