đź“Ł Vaovaon’ny faritra : Boeny

Ny DRICA Boeny dia nanatanteraka ny fanisana sy ny fitsirihana ireo mpanao asa-tanana. Nahazo tombony tamin’izany ireo mpanao fasika ao anatin’ny tavoahangy « Bouteille de sable », vita amin’ny tany mena izay asa tanana mampiavaka ny faritra Boeny.
Nisy ny fanentanana ny amin’ny firosoana ho matihanina amin’ny alalan’ny fananana ny karatry ny mpanao asa tanana ary ny fampirisihana azy ireo hiditra ao anatin’ny fandaharan’asa « FIHARIANA » mba hampiroboroboana ny asa fiveloman’izy ireo.