📣 Vaovao’ny faritra : Anôsy

Nanatanteraka atrikasa niaraka tamin’ireo mpanao asa tanana tao amin’ny faritra Anôsy, ny Sampan-draharaha ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa tanana Anôsy. Ity atrikasa ity dia niompana indrindra tamin’ny fampahafantarana ny politikan’ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa tanana amin’ny fampiroboroboana ny sehatry ny Asa tanana.
Noresahana tamin’izany ny Fanomezana ny karatra maha matihanina ny mpanao asa tanana sy ny tombotsoa azo amin’ny fananana io karatra io, ny fametrahana ny « Galerie virtuelle », ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ny mpanao asa tanana, ny fampidirana tanora sy vehivavy tantsaha ho ao amin’ny sehatry ny Asa tanana, fametrahana ny Antenimieran’ny asa ary ny asa tanana, ny fanampiana amin’ny fisitrahana ny fandaharan’asa FIHARIANA , ny fiarovana ny asan’ireo mpanao asa tanana amin’ny fametrahana « LABEL » sy ireo fitadiavana lalam-barotra ho azy ireo.
Betsaka ny ady hevitra sy ny fanontaniana nipetraka nandritra ity atrikasa ity fa ny olana mahakasika ny akora fototra sy ny fitadiavana lalam-barotra no nisongadina tao.
Manohana azy ireo ny MICA ao anatin’ny fitadiavana vahaolana amin’izany.