Tsinjo : Analanjirofo

21 martsa 2020 – Tao Fenoarivo Atsinanana ny talem-paritry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana Analanjirofo sy ny mpitandro filaminana, polisy sy zandary, dia nanao asa fanaraha-maso ny vidin’ny entana fampiasa andavanandro. Naverina amin’ny vidiny mahazatra ny vary nafarana ka 500 Ar – 550 Ar/kp na 1.600 Ar – 1.700 Ar/kg ; vary gasy : 600 Ar – 650 Ar/kp.
Nitohy tamin’ny fanentanana tao amin’ny haino aman-jery ao an-toerana ny asa, hiantsoana ny vahoaka amin’ny fahatoniana sy fanjifana manaraka ny tokony ho izy