Tsinjo : Anôsy.

Nisy ny fidinana teny amin’ny tsenan’ny Tanambao Taolagnaro izay notanterahin’ny DRICA, niaraka tamin’ny mpitandro filaminana ka hita fa tony ny vidin’ny vary sy ny entana fampiasa andavanandro hafa toy ny menaka, siramamy ary ny lafarinina : 500 – 550 Ar ny kapoaka amin’ny vary gasy sy ny vary vazaha. Nampidinina hanaraka io ireo vitsivitsy izay ny nanao 600 Ar.
– Siramamy : 2540 – 2600 Ar / Kg
– Menaka vrac : 4.500 Ar / l
– Menaka cacheté : 7.000 – 8.000 Ar / l
– Lafarinina : 1.800 – 2.200 Ar / Kg
Nojerena ihany koa ireo filana hafa toy ny sakamalao ary ny tongologasy ka ny sakamalao 8.000-10.000 Ar / Kg, ary ny tongologasy 100 Ar ny gousse iray.