Tsinjo : Amboasary, Anôsy

Vokatry ny fivoriana niarahana tamin’ny Préfet sy ny Governora :
– hisy ny patrouille générale renforcée
– fanamafisana ny fidinana eny an-tsena amin’ny fanaraha-maso tsy ankiato ny vidin’entana izay iarahana amin’ny mpitandro filaminana ka izany dia hatao isaky ny Distrika
– hidina ny contrôleurs any amin’ny Distrika Amboasary avy amin’ny DRICA Anosy hampian’ny Lehiben’ny Distrika Amboasary
– hisy ny fihaonana amin’ireo mpandraharaha rehetra ao Taolagnaro mba hiara hisalahy amin’ny fepetra rehetra noraisina teto