Tsinjo : Moramanga

MANDRAY ANDRAIKITRA MANOLOANA NY FIAKARAN’NY VIDIN’ENTANA TSY ARA-DRARINY NY CICA MORAMANGA
Araka ny tapaka teo anivon’ny OMC, nisy fanaraha-maso natao teny an-tsenan’ny Moramanga niaraka tamin’ny mpitandro filaminana. Tamin’izany no nahatratrarana fiara vaventy nivarotra vary tsy nanana fahazoan-dalana ka nampidirina fourrière tao amin’ny commissariat avy hatrany. Ferana tsy hihoatran’ny 2250 Ar ihany koa ny kilaon’ny vary rehetra ao Moramanga.
Marihina fa tsy misy fiakarana ny vidin’ny PPN rehetra ankoatran’ny vary.