Tsinjo : Maevatanana

Fanaraha-maso tao Maevatanana : tsy nahitana fikorontanany loatra ny vidin’entana
– Vary import: 500 Ar / kp
– Vary gasy : 580 – 600 Ar / kp rehefa nasaina nampidinina
– Siramamy :2400 – 2500 Ar / kg
– Lafarinina : 2200 – 2400 Ar / kg
– Menaka vrac : 4500 Ar / kg
– Menaka cacheté : 6500 Ar / l

Mizotra amin’ny ara-dalàna ny famatsiana ny tsena, miampy ny vary vokatra ao an-toerana