Tsinjo : Betanatanana, Melaky

Tao aorian’ny fanaraha-maso izay natao tao Maintirano tampon-tanana dia ny kaominina ambanivohitra Betanatanana indray no nanohizan’ny foiben-draharahan’ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana (MICA) ao Melaky izany ny alarobia maraina, izay anisan’ny mamatsy an’i Maintirano amin’ny lafiny rehetra. Tsapa nandritra izany fa mirindra tsara avokoa ny tsena rehetra ary mbola betsaka ny tahiry amin’ireo vary gasy, efa manomboka miakatra ihany koa ny vokatra (Vary aloha).
Toy izao ny vidin’entana ao an-toerana :
– Vary gasy : 500 Ar – 600 Ar / kp
– Vary nafarana : 500 Ar / kp
– Lafarinina : 2300 Ar – 2400 Ar / kg
– Siramamy: 2400 Ar – 2500 Ar / kg
– Menaka : 5000 Ar – 6000 Ar / l