Tsinjo : Fanaraha-maso Ambanidia, Ambohipo

Rehefa nahavoaray antso avy amin’ny mpanjifa ny mpanara-maso eto anivon’ny MICA dia nidina nanao ny fitsirihana teny amin’ny tsenan’Ambanidia sy Ambohipo. Nijery ny vidim-bary gasy sy Makalioka no anton’ity fitsirihana ity ka nojerena voalohany amin’izany ny taratasim-barotra nangalana ny entana tany amin’ny mpamongady. Tsara ny manamarika fa misy tokoa ireo mpivarotra manara-drafitra izay nampiseho ny taratasim-barotra mazava manamarina ny vidin’ny entana hapetrany. Misy kosa ireo tsy nanana ny taratasy mifanaraka amin’izany ka nandraisan’ny minisitera andraikitra : nasaina nampidina ny vidin’ny vary ary nohamafisina ny maha-zava-dehibe ny fananana taratasim-barotra ara-dalàna