Tsinjo ho an’ny mpiasan’ny orinasa afaka haba

Manakaiky ny mpiasa miatrika fahasahiranana eo amin’ny fiantsenana ny MICA ka nandray andraikitra hitatitra gonim-bary hamidin’ny orinasa mpampiasa amin’ny vidiny mirary dia mirary. Tafiditra anatin’ny hetsika Tsinjo izay mitsinjo ny mpanjifa sy ny sehatra tsy miankina izao fanakaikezana ny mpiasa izao, indrindra iatrehana ny valan’aretina Coronavirus sy ny fiovana aterany eo amin’ny fiainana andavanandro tahaky ny fihidian’ny tsena amin’ny ora firavan’izy ireo. Fiaraha-miasa amin’ny Minisiteran’ny asa moa no nanatontosaina izao hetsika izao