Fanamafisana ny fanentanana isam-paritra ataon’ny MICA

Manamafy ny fanentanana eny anivon’ny faritra ireo talem-paritry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana (MICA) amin’ny alalan’ny haino vaky jery. Fampahatsiahivana momba ny tontolon’ny varotra, ny lalĂ na mifehy izany, ny fanarahan-drafitra sy mamaly ireo fanontaniana apetraky ny mpanao gazety entina hiarovana ny mpanija ireo tompon’andraikitra amin’izany.