Fanolorana aro vava azo sasaina miisa 2.500 ho an ‘ny Ditrikan’ny Soavinandriana Itasy

Ny vahoaka ato amin’ny Ditrikan’ny Soavinandriana Itasy dia Maneho fisaorana an’i Ramatoa RAKOTOMALALA Solo Andry Lantosoa ,Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’ Artisanat tamin’ny nanolorany aro vava azo sasaina miisa 2.500 hiadivana @ tsy fiparitan’ny valan’ aretina Covid 19 .
Iza avy no hisitraka izany? Ny mpianatra sy ny mpampianatra , ny be antitra, ny mpitondra fivavahana, ny Kaominina, ny mpivarotra, ny force sy ny Dokotera mpiandry barrage sanitaire ary ireo tena sahirana sy marefo. Nahazo maimaim-poana dia Zaraina maimaim-poana koa ampitiavana be! Rahampitso no manomboka ny fizarana izany!
Source:  Fhy Razaiharimalala