Vaovaon’ny faritra: Sofia

Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny tsenan’ny lavanila tany amin’ny faritra Sofia ka tao amin’ny kaominina Ankaramibe Distrika Analalava no nanokafana izany ary natrehan’Atoa Governora, ny solombava-bahoaka, ny DRAP ary ny DRICA tany an-toerana. Marihina fa Distrika miisa 5 amin’ireo Distrika 7 hita any amin’ny faritra Sofia no mamokatra lavanila dia Analalava, Antsohihy, Befandriana, Bealalana ary Mandritsara. Raha ny tao Analalava manokana dia tombanana ho 60 hatramin’ny 80 taonina ny vokatra miakatra.
Tafiditra ao anatin’ny resaka lavanila hatrany dia nisy ny fanokanana Orinasa lehibe mpikirakira lavanila izay natsangan’ny vondrona SAHANALA tany Antsohihy ka nanolotra asa ho an’ireo tanora miisa 150 any an-toerana. Amin’izao fahamehana ara-pahasalamana izao dia nanolotra ihany koa ity orinasa vaovao ity ny anjara birikiny amin’izao ady amin’ny Covid19 izao.