📣 Vaovaon’ny faritra : Bongolava

Ho fampiroboroboana ny fanondranana ny dipoavatra mena (baie rose) dia nisy ny fanadiadiana nataon’ny DRICA Bongolava niaraka tamin’ny fandaharan’asa PROSPERER teo amin’ny tompon’andraikitry ny «Atelier de pré-conditionnement » eo anivon’ny koperativa Tsabrose Ankadinondry.

Izany no natao mba hanampiana azy ireo amin’ny fampandrosoana ity seham-pihariana ity ary koa hanamora ny fametrahana ny «Poste de Contrôle de Conditionnement » manaraka ireo fenitra rehetra takiana mikasika ny dipoavatra mena ka ahafahana manaraka faingana ny kalitaon’ny vokatra avy amin’ny mpamboly.

Marihana fa ireo mpikambana miisa 334, izay mpamboly avoaka, ao anatin’ny koperativa Tsabrose ankehitriny dia mamokatra dipoavatra mena 21 taonina isan-taona.