Findramam-bola eo anivon’ny CNAPS

Ho fitsinjovana ireo mpiasa eo anivon’ny orinasa tsy miankina mandritra izao hamehana ara-pahasalamana izao, dia napetraky ny fitondram-panjakana ny fahafahana mangataka findramam-bola eo anivon’ny CNAPS. Nanomboka izany amin’ny fomba ofisialy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina teny amin’ny orinasa Akanjo Ambatomaro androany 25 aogositra 2020.
Ny orinasa no manao ny fangatahana sy tompon’antoka ho an’ireo mpiasa maniry hisitraka ny findramam-bola. Tsy misy ny zana-bola ary mandritra ny 12 volana ny fe-potoana hamerenana ny vola, izay manomboka amin’ny volana janoary 2021. Nohamoraina ihany koa ny fikarakarana ireo antonta-taratasy ary ao anatin’ny andro vitsy monja dia mivaly ny fangatahana. Napetraka izao tetikasa izao mba hanohanana ireo orinasa nisedra fahasahiranana nandritra ny valan’aretina hoy ny Filoha Andry Rajoelina. Miisa 1500 ireo mpiasa tao amin’ny orinasa Akanjo nisitraka izany findramam-bola izany.
Nisitraka ity findramam-bola eo anivon’ny CNAPS ity ihany koa ireo mpiasa miasa eo anivon’ny Lisy Art Gallery Antanimora izay miompana indrindra amin’ny fivarotana ireo asa tanana vita malagasy.