Asa fanamarinana ireo fitaovana fandanjana ampiasana eny an-tsena nataon’ny DRICA tany Toamasina.

Fitaovam-pandanjana maherin’ny 40 no nogiazana noho ny tsy fanarahana ny fenitra takiana. Io no vokatra azo nandritra ny fidinana tampoka nataon’ny teo anivon’ny sampandraharaha miadidy ny Indostria tany Toamasina.
Hitohy hatrany ny hetsika raha ny fanazavana.

Source: https://www.facebook.com/MICAMADA2019/