📣 Vaovaon’ny faritra: Itasy

Notokanana tamin’ny fomba ofisialy ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria (CCI) tao amin’ny Distrika Soavinandriana, faritra Itasy izay natrehan’Atoa Sekretera Jeneraly eto anivon’ny MICA. Ny CCI dia isan’ny mpisehatra ao anatin’ny fampiroboroboana sy fanohanana ireo mpandraharaha hampandrosoana ny faritra sy ny mponina ifotony. Ny distrika Soavinandriana dia isan’ireo voalohany hametrahana ilay tetikasa “ODOF” na ”Distrika iray Indostria iray” izay manandratra ny vokatra ifotony hita eo amin’ny faritra ary efa eo an-dalam-pametrahana izany ny minisitera amin’izao fotoana izao.