đź“Ł Vaovaon’ny faritra: Itasy

Ho fitohizana ny hetsika fiarovana ny zon’ny mpanjifa dia nanatanteraka fanaraha-maso teny anivon’ireo mpivarotra fitaovana (quincaillerie) tao amin’ny Distrika Soavinandriana sy Miarinarivo ny DRICA Itasy. Nandritra ny fidinana teny an-toerana dia nanamafy hatrany ny tompon’andraikitra avy eto amin’ny minisitera mikasika ny fanarahana ireo fepetra momban’ny varotra rehetra toy ny fametrahana hatrany ny vidin’ny entana sy ny fampiasana ny taratasy filazam-bidy ary ny fomba fitehirizana ireo entana mba hitandrovana hatrany ny kalitao.
SARY: DRICA ITASY